Trénink s využitím dynamiky běhu

Před zobrazením dynamiky běhu si musíte nasadit příslušenství HRM‍-‍Run™ a spárovat je se zařízením (Párování snímačů ANT‍+). Pokud bylo součástí balení vašeho zařízení fēnix® 3 příslušenství, jsou obě zařízení již spárována a zařízení fēnix 3 je nastaveno na zobrazení dynamiky běhu.

 1. Vyberte možnost:
  • Pokud je příslušenství HRM‍-‍Run a zařízení fēnix 3 již spárováno, přejděte ke kroku 8.

  • Pokud příslušenství HRM‍-‍Run zatím nebylo spárováno se zařízením fēnix 3, proveďte všechny kroky v tomto postupu.

 2. Podržte tlačítko UP.
 3. Vyberte možnost Nastavení > Aplikace.
 4. Vyberte aktivitu.
 5. Vyberte možnost Datové obrazovky.
 6. Vyberte datovou obrazovku dynamiky běhu.
  POZNÁMKA: Obrazovky dynamiky běhu nejsou k dispozici pro všechny aktivity.
 7. Vyberte možnost Stav > Zapnuto.
 8. Jděte si zaběhat (Jdeme běhat).
 9. Stiskem tlačítka UP nebo DOWN si otevřete obrazovku dynamiky běhu se svými údaji.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7