Pozice zařízení při měření tepové frekvence

  • Noste zařízení fēnix® 3 upevněné nad zápěstními kostmi.
    POZNÁMKA: Nošení zařízení by mělo být pohodlné, mělo by však zároveň být řádně připevněné a nemělo by se při běhu nebo cvičení hýbat.

    Line drawing of the device being worn
    POZNÁMKA: Snímač srdečního tepu je umístěn na zadní straně zařízení.
  • Další informace o měření srdečního tepu na zápěstí naleznete v části Tipy pro nepravidelná data srdečního tepu.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7