Spuštění aktivity

Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby). Pokud aktivitu zastavíte, zařízení se vrátí do režimu sledování.

  1. Na obrazovce hodin stiskněte tlačítko START.
  2. Vyberte aktivitu.
  3. V případě potřeby zadejte podle pokynů na obrazovce doplňující informace.
  4. V případě potřeby počkejte, až se zařízení připojí ke snímačům ANT‍+®.
  5. Jestliže aktivita vyžaduje funkci GPS, vyjděte ven a počkejte, až zařízení vyhledá satelity.
  6. Výběrem možnosti START spustíte stopky.
    POZNÁMKA: Zařízení nezačne zaznamenávat údaje o aktivitě, dokud stopky nespustíte.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-4FFB52AE-9CA9-47F5-B9E6-45D823872585 v7