Locaties opslaan vanaf de kaart

  1. Selecteer Navigatie > Zoek op kaart.
  2. Zoek de gewenste locatie op de kaart.
  3. Selecteer de locatie.

    Er verschijnt informatie over de locatie boven aan de kaart.

  4. Selecteer de informatie over de locatie.
  5. Selecteer Symbool locatie opslaan > Vinkjesymbool.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6