Een locatie projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe locatie.

  1. Selecteer Navigatie > Opgeslagen locaties.
  2. Selecteer een locatie.
  3. Selecteer de informatie over de locatie boven in het scherm.
  4. Selecteer Symbool potlood > Projecteer locatie.
  5. Geef de afstand en de peiling op voor de geprojecteerde locatie.
  6. Selecteer Vinkjesymbool.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6