Blootstelling aan RF-straling

Dit toestel bevat een mobiele zendontvanger die van een antenne gebruikmaakt om radiofrequente (RF) energie uit te zenden en te ontvangen voor spraak- en datacommunicatie. Het toestel zendt radiofrequente straling uit onder de gepubliceerde limieten als het toestel met maximaal vermogen en met door Garmin® geautoriseerde accessoires wordt gebruikt. Om te kunnen voldoen aan de vereisten voor naleving van regels omtrent blootstelling aan RF-straling van de Amerikaanse FCC, dient het toestel alleen in een compatibele houder of volgens de installatie-instructies te worden gebruikt. Het toestel dient niet op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

Dit toestel mag zich niet in de buurt van een andere zender of antenne bevinden en mag ook niet in combinatie met een andere zender of antenne worden gebruikt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6