Scherminstellingen

Selecteer Menusymbool > Systeem > Scherm.

Autom. helderheid

Hiermee wordt automatisch de schermverlichting aangepast op basis van het omgevingslicht.

Helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen.

Time-out van scherm

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Kleurmodus

Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Schermafbeelding

Hiermee kunt u de schermafbeelding van het toestel opslaan.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6