Een intervalworkout maken

 1. Selecteer Training > Intervallen > Wijzigen > Intervallen > Type.
 2. Selecteer een optie.
  TIP: U kunt een interval met een open einde maken door het type in te stellen op Open.
 3. Voer desgewenst een hoge of lage waarde voor het interval in.
 4. Selecteer Duur, voer een tijdsintervalwaarde in en selecteer Vinkjesymbool.
 5. Selecteer Symbool pijl terug.
 6. Selecteer Rust > Type.
 7. Selecteer een optie.
 8. Voer desgewenst een hoge of lage waarde voor het rustinterval in.
 9. Selecteer Duur, voer een tijdswaarde voor het rustinterval in en selecteer Vinkjesymbool.
 10. Selecteer Symbool pijl terug.
 11. Selecteer een of meer opties:
  • Selecteer Herhaal om het aantal herhalingen in te stellen.

  • Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een open einde toe te voegen aan uw workout.

  • Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een open einde toe te voegen aan uw workout.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8