Bestanden overbrengen naar een ander Edge toestel

U kunt koersen, segmenten en workouts draadloos overbrengen van het ene compatibele Edge® toestel naar het andere via Bluetooth® technologie.

  1. Schakel beide Edge toestellen in en breng ze binnen bereik (3 m) van elkaar.
  2. Selecteer op het toestel dat de bestanden bevat Menusymbool > Connected functies > Toesteloverdrachten > Deel bestanden.
    OPMERKING: Het menu Toesteloverdrachten bevindt zich mogelijk op een andere plek voor andere Edge toestellen.
  3. Selecteer een bestandstype dat u wilt delen.
  4. Selecteer een of meer bestanden om over te brengen.
  5. Selecteer op het toestel dat de bestanden ontvangt Menusymbool > Connected functies > Toesteloverdrachten.
  6. Selecteer een beschikbare verbinding.
  7. Selecteer een of meer bestanden om te ontvangen.

Als het bestand is overgebracht, wordt op beide toestellen een bericht weergegeven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6