De batterij van de snelheidssensor vervangen

Het toestel gebruikt één CR2032 batterij. De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij bijna leeg is.

 1. De ronde batterijdeksel Toelichting nummer één bevindt zich aan de voorzijde van de sensor.

  Vergroot aanzicht van de accessoires met toelichtingen
 2. Draai de deksel linksom tot deze los genoeg zit om te verwijderen.
 3. Verwijder de deksel en de batterij Toelichting nummer twee.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Plaats de nieuwe batterij in het klepje met de polen in de juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.
 6. Draai de deksel rechtsom zodat de markering op de deksel op één lijn ligt met de markering op de behuizing.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief en klaar om gegevens te verzenden.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6