De batterij van de cadanssensor vervangen

Het toestel gebruikt één CR2032 batterij. De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij bijna leeg is.

 1. De ronde batterijdeksel Toelichting nummer één bevindt zich op de achterkant van de sensor.

  Vergroot aanzicht van de accessoires met toelichtingen
 2. Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los genoeg zit om te verwijderen.
 3. Verwijder de deksel en de batterij Toelichting nummer twee.
 4. Wacht 30 seconden.
 5. Plaats de nieuwe batterij in het klepje met de polen in de juiste richting.
  OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of verliest.
 6. Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
  OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief en klaar om gegevens te verzenden.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6