Ronden op tijd markeren

Met de functie Auto Lap® kunt u de ronde automatisch markeren op basis van een bepaalde tijd. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld om de 20 minuten).

  1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Lap-trigger > Op tijd > Ronde bij.
  4. Voer een waarde in.
  5. Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan (Een gegevensscherm toevoegen).
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6