Een FTP-test uitvoeren

Voordat u een test kunt uitvoeren om uw functionele drempelvermogen (FTP) te bepalen, moet u beschikken over een gekoppelde vermogensmeter en hartslagmeter (De draadloze sensoren koppelen).

  1. Selecteer Mijn statistieken > FTP > FTP test > Rijden.
  2. Selecteer Symbool start/stop om de activiteitentimer te starten.

    Zodra u aan de rit begint, geeft het toestel de verschillende stappen van de test, het doel en de huidige vermogensgegevens weer. Als de test is voltooid, wordt een bericht weergegeven.

  3. Selecteer Symbool start/stop om de activiteiten-timer te stoppen.
  4. Selecteer Bewaar rit.

    Uw FTP-waarde wordt weergegeven als een waarde gemeten in watt per kilogram, uw geleverde vermogen in watt en een positie op de kleurenbalk.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v6