Připojené funkce Wi‑Fi

Některé modely zařízení fēnix® 5X disponují připojenými funkcemiWi‑Fi®. Aplikace Garmin Connect™ Mobile není nutná, pokud používáte připojení Wi‑Fi.

Odeslání aktivit na váš účet Garmin Connect

Jakmile záznam aktivit dokončíte, budou vaše aktivity automaticky odeslány na váš účet Garmin Connect.

Tréninky a tréninkové plány

Umožňuje procházet a vybírat tréninky a tréninkové plány na stránce Garmin Connect. Při příštím připojení zařízení pomocí Wi‑Fi se soubory bezdrátově odešlou do vašeho zařízení.

Aktualizace softwaru

Umožňuje vašemu zařízení stáhnout nejnovější aktualizaci softwaru, až bude k dispozici připojeníWi‑Fi. Při dalším spuštění nebo odemknutí zařízení můžete postupovat podle pokynů na obrazovce a nainstalovat aktualizaci softwaru.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4