Datová pole

%FTP

Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.

%max. ST

Procento maximálního srdečního tepu.

% max. ST okruhu

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

%maximální ST posledního okruhu

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro naposled dokončený okruh.

%RST

Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).

%RST okruhu

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální okruh.

%RST posledního okruhu

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro naposled dokončený okruh.

24hodinová – maximální

Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

24hodinová – minimální

Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

Aerobní TE

Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.

Anaerobní TE

Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.

Baterie Di2

Zbývající energie baterie snímače Di2.

Baterie převodu

Stav baterie snímače polohy převodu.

Čas. odp.

Stopky pro aktuální přestávku (plavání v bazénu).

Čas intervalu

Čas změřený stopkami pro aktuální interval.

Čas k cíli

Odhadovaný zbývající čas k dosažení cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas k příštímu bodu

Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Čas Multisport

Celkový čas multisportovní aktivity, včetně přechodů mezi jednotlivými sporty.

Čas okruhu

Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas okruhu vestoje

Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.

Čas okruhu vsedě

Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.

Časovač

Aktuální čas odpočítávače času.

Čas pohybu

Celkový čas pohybu pro aktuální aktivitu.

Čas posledního okruhu

Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Čas sady

Čas strávený v aktuální cvičební sadě během aktivity silového tréninku.

Čas vestoje

Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.

Čas vsedě

Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.

Čas v zóně

Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Celkový sestup

Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.

Celkový výstup

Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.

Další trasový bod

Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Délka kroku

Délka kroku od jednoho došlápnutí ke druhému v metrech.

Délka kroku/okruh

Průměrná délka kroku pro aktuální okruh.

Délka okruhu

Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka posledního okruhu

Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

Délky

Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

Délky intervalu

Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.

DKZ

Doba, kterou při běhu strávíte během každého kroku na zemi, měřená v milisekundách. Během chůze není doba kontaktu se zemí počítána.

DKZ/okruh

Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí pro aktuální okruh.

Doba zastávek

Celkový čas přestávek pro aktuální aktivitu.

ETA

Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

GPS

Síla satelitního signálu GPS.

Hemoglobin celkem

Odhadovaná celková hodnota kyslíku ve svalech pro aktuální aktivitu.

Hodiny

Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Intensity Factor

Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.

Kadence

Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.

Kadence

Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).

Kadence okruhu

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence okruhu

Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence posl. okruhu

Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kadence posl. okruhu

Běh. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kalorie (kcal)

Celkový počet spálených kalorií.

Klouzavost

Poměr uražené vzdálenosti ve vodorovném směru a změny převýšení.

Klouzavost do cíle

Klouzavost pro trasu, kterou je potřebné absolvovat z vaší současné pozice do cílové nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Kurz

Směr z vaší počáteční polohy k cílovému bodu. Trasa může být zobrazena jako plánovaná nebo nastavená trasa. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Maximální %Max. intervalu

Maximální procento maximálního srdečního tepu pro aktuální interval plavání.

Maximální %RST intervalu

Maximální procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální interval plavání.

Maximální nad výška

Nejvyšší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Maximální námořní rychlost

Maximální rychlost pohybu pro aktuální aktivitu.

Maximální rychlost

Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

Maximální sestup

Maximální rychlost sestupu v metrech za minutu nebo stopách za minutu od posledního vynulování.

Maximální ST intervalu

Maximální tepová frekvence pro aktuální interval plavání.

Maximální výkon

Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.

Maximální výkon na okruh

Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.

Maximální výstup

Maximální rychlost stoupání ve stopách za minutu nebo v metrech za minutu od posledního vynulování.

Minimální nadmořská výška

Nejnižší dosažená nadmořská výška od posledního vynulování.

Nadmořská výška

Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Nadmořská výška GPS

Nadmořská výška vaší aktuální polohy pomocí zařízení GPS.

Námořní rychlost

Aktuální rychlost v uzlech.

Námořní vzdálenost

Překonaná vzdálenost v námořních metrech nebo námořních stopách.

Nastavení převodu

Aktuální kombinace převodu ze snímače polohy převodu.

NP

Normalized Power™ pro aktuální aktivitu.

NP okruhu

Průměrná Normalized Power pro aktuální okruh.

NP posledního okruhu

Průměrná Normalized Power pro poslední dokončený okruh.

Odchylka od kurzu

Vzdálenost doleva nebo doprava, o kterou jste se odchýlili od původní dráhy cesty. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odhadovaná celková vzdálenost

Odhadovaná celková vzdálenost od startu do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Odhadovaný čas v mezicíli

Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Okruhy

Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Opakovaní

Počet opakování ve cvičební sadě během aktivity silového tréninku.

Opakování zapnuto

Časovač pro poslední interval plus aktuální odpočinek (plavání v bazénu).

Patra za minutu

Celkový počet vystoupaných pater za minutu.

PCO

Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.

Počet záb. v PO

Plavání. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.

Počet záběrů v posledním okruhu

Pádlování a veslování. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního okruhu.

Poloha

Aktuální pozice používající vybrané nastavení formátu souřadnic.

Poloha cíle

Pozice cílové destinace.

Přední

Převod předního kola ze snímače polohy převodu.

Převodový poměr

Počet zubů předního a zadního převodu na základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.

Převýšení do cíle

Převýšení mezi aktuální pozicí a cílovou destinací. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Prům. %Max. int.

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální interval plavání.

Prům. celk. rychlost

Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu včetně pohybu i přestávek.

Prům. rychlost pohybu

Průměrná rychlost pohybu pro aktuální aktivitu.

Prům. vzdál./záběr

Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

Průměrná délka kroku

Průměrná délka kroku pro aktuální relaci.

Průměrná DKZ

Průměrná hodnota doby kontaktu se zemí při dané aktivitě.

Průměrná kadence

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná kadence

Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná námořní rychlost

Průměrná rychlost v uzlech pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost

Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost záběru

Pádlování a veslování. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.

Průměrná SF Levá

Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná SF Pravá

Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná ŠSF Levá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná ŠSF Pravá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.

Průměrná verti​kální oscilace

Průměrný objem vertikální oscilace při dané aktivitě.

Průměrná vzdálenost/záběr

Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

Průměrné %RST intervalu

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální interval plavání.

Průměrné PSZ

Průměrný posun středu základny pro aktuální aktivitu.

Průměrné tempo

Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

Průměrné tempo 500 m

Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální aktivitu.

Průměrné vyvážení

Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální aktivitu.

Průměrné vyvážení DKZ

Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro aktuální relaci.

Průměrný %RST

Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální aktivitu.

Průměrný čas okruhu

Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Průměrný sestup

Průměrné převýšení při sestupu od posledního vynulování.

Průměrný ST

Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměrný ST %Max.

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Průměrný ST intervalu

Průměrná tepová frekvence pro aktuální interval plavání.

Průměrný Swolf

Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie). Při plavání v otevřené vodě je pro výpočet hodnocení SWOLF použita vzdálenost 25 m.

Průměrný vertikální poměr

Průměrný poměr vertikální oscilace a délky kroku pro aktuální relaci.

Průměrný výkon

Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.

Průměrný výstup

Průměrné převýšení při výstupu od posledního vynulování.

Průměrný záběr/délka

Průměrný počet záběrů na délku bazénu během aktuální aktivity.

Průměr výkonu 10 s

10sekundový průměr pohybu výkonu.

Průměr výkonu 30 s

30sekundový průměr pohybu výkonu.

Průměr výkonu 3 s

3sekundový průměr pohybu výkonu.

Průměr vyvážení 10 s

10sekundový průměr pohybu pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Průměr vyvážení 30 s

30sekundový průměr pohybu pro levé/pravé vyvážení výkonu.

Průměr vyvážení 3 s

Třísekundový průměr pohybu pro levé/pravé vyvážení výkonu.

PSZ okruhu

Průměrný posun středu základny pro aktuální okruh.

Rovn. ch. ped.

Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.

Rychlost

Aktuální cestovní rychlost.

Rychlostní stupně

Převody předního a zadního kola ze snímače polohy převodu.

Rychlost okruhu

Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychlost posled​ního okruhu

Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Rychlost záběrů

Plavání. Počet záběrů za minutu (Z/M).

Rychlost záběrů

Pádlování a veslování. Počet záběrů za minutu (Z/M).

Rychlost záběru intervalu

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního intervalu.

Rychlost záběrů okruhu

Plavání. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.

Rychlost záběrů okruhu

Pádlování a veslování. Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního okruhu.

Rychlost záběrů poslední délky

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.

Sestoupaná patra

Celkový počet sestoupaných pater za den.

Sestup pro okruh

Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.

Sestup pro poslední okruh

Převýšení při sestupu pro poslední dokončený okruh.

SF okr. L

Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.

SF okruhu Pravá

Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.

SF vlevo

Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.

SF vpravo

Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.

Šíř./Dél.

Aktuální pozice dle souřadnic délky a šířky bez ohledu na vybrané nastavení formátu souřadnic.

Směr k cíli

Směr z vaší současné polohy k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Směr kompasu

Směr, kterým se pohybujete, podle kompasu.

Směr pohybu

Směr, kterým se pohybujete.

Směr pohybu zařízení GPS

Směr, kterým se pohybujete, podle zařízení GPS.

Srdeční tep

Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

ŠSF okruhu Levá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.

ŠSF okruhu Pravá

Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.

ŠSF vlevo

Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.

ŠSF vpravo

Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.

ST okruhu

Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

ST posledního okruhu

Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.

Stupeň

Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m (10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je stupeň 5 %.

Svalové okysličení %

Odhadované procento svalového okysličení pro aktuální aktivitu.

Swolf int.

Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.

Swolf okruhu

Hodnocení SWOLF pro aktuální okruh.

Swolf poslední délky

Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

Swolf posledního okruhu

Hodnocení SWOLF pro poslední dokončený okruh.

TB cíle

Poslední bod na trase k cíli. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Tem. okr.

Průměrné tempo pro aktuální okruh.

Tempo

Aktuální tempo

Tempo 500 m

Aktuální tempo veslování na 500 metrů.

Tempo 500 m okruhu

Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální okruh.

Tempo 500m PO

Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro poslední okruh.

Tempo intervalu

Průměrné tempo pro aktuální interval.

Tempo poslední délky

Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.

Tempo posledního okruhu

Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Teplota

Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty. Se zařízením můžete spárovat snímač tempe™, který vám poskytne trvalý zdroj přesných dat o teplotě.

TSS

Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.

Typ záběru intervalu

Aktuální typ záběru pro interval.

Typ záběrů poslední délky

Typ záběrů používaný během poslední dokončené délky bazénu.

Účin. šlap.

Měření účinnosti šlapání jezdce.

Uplynulý čas

Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

Úroveň nabití baterie

Zbývající energie baterie.

V. osc./okruh

Průměrný objem vertikální oscilace pro aktuální okruh.

Vertikální oscilace

Množství odrazů při běhu. Vertikální pohyb vašeho trupu měřený v centimetrech na každý krok.

Vertikální poměr

Poměř vertikální oscilace a délky kroku.

Vertikální poměr/okruh

Průměrný poměr vertikální oscilace a délky kroku pro aktuální okruh.

Vertikální rychlost

Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Vertikální rychlost do cíle

Rychlost, jakou vystupujete nebo sestupujete do předem určené nadmořské výšky. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

VMG

Rychlost, kterou se blížíte po trase k cílovému bodu. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Východ slunce

Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Výkon

Aktuální výkon ve wattech.

Výkon

Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.

Výkon na okruh

Průměrný výkon pro aktuální okruh.

Výkon na váhu

Aktuální výkon měřený ve wattech na kilogram.

Výkonnostní rozsah

Aktuální rozsah výkonu (1 až 7) na základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.

Výkon posl. okr.

Průměrný výkon pro poslední dokončený okruh.

Vystoupaná patra

Celkový počet vystoupaných pater za den.

Výstup pro okruh

Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.

Výstup pro poslední okruh

Převýšení při výstupu pro poslední dokončený okruh.

Vyvážení

Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.

Vyvážení DKZ

Vyváženost doby kontaktu se zemí levé a pravé strany při běhu.

Vyvážení DKZ/okruh

Průměrné vyvážení doby kontaktu se zemí pro aktuální okruh.

Vyvážení okruhu

Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální okruh.

Vzd./záb. posl. i.

Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného okruhu.

Vzdálen.

Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Vzdálenost/záběr

Pádlování a veslování. Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.

Vzdálenost/záběr okruhu

Plavání. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního okruhu.

Vzdálenost/záběr okruhu

Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního okruhu.

Vzdálenost/záběr posledního okruhu

Pádlování a veslování. Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného okruhu.

Vzdálenost intervalu

Vzdálenost uražená pro aktuální interval.

Vzdálenost k příštímu

Zbývající vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Záběry

Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

Záběry

Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

Záběry intervalu/délka

Průměrný počet záběrů na délku bazénu během aktuálního intervalu.

Záběry poslední délky

Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.

Záběry v okruhu

Plavání. Celkový počet záběrů pro aktuální okruh.

Záběry v okruhu

Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro aktuální okruh.

Záběry v PO

Pádlování a veslování. Celkový počet záběrů pro poslední dokončený okruh.

Záběry v posledním okruhu

Plavání. Celkový počet záběrů pro poslední dokončený okruh.

Zadní

Převod zadního kola ze snímače polohy převodu.

Západ slunce

Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Zbývající vzdálenost

Zbývající vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.

Zhodnocení výkonu

Skóre zhodnocení výkonu je zhodnocení vaší kondice v reálném čase.

Zóna ST

Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4