Definice symbolů

Tyto symboly se mohou zobrazit v zařízení nebo na popiscích příslušenství.

Střídavý proud

Střídavý proud. Zařízení je vhodné pro střídavý proud.

Stejnosměrný proud

Stejnosměrný proud. Zařízení je vhodné pouze pro stejnosměrný proud.

Pojistka

Pojistka. Označuje specifikaci nebo umístění pojistky.

Symbol WEEE pro likvidaci a recyklaci odpadů

Symbol WEEE pro likvidaci a recyklaci odpadů. Symbol WEEE je připojen k produktu v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU týkající se odpadních elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Slouží k zabránění nesprávné likvidace tohoto produktu a k podpoře opětovného použití a recyklace.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4