Automatická detekce hodnot výkonu

Ve výchozím nastavení se zapne funkce Automatická detekce. Zařízení může během aktivity automaticky sledovat váš maximální srdeční tep a laktátový práh. Když zařízení spárujete s kompatibilním měřičem výkonu, dokáže během aktivity automaticky sledovat funkční limitní hodnotu výkonu (FTP).
POZNÁMKA: Zařízení sleduje maximální srdeční tep pouze tehdy, když je váš srdeční tep vyšší než hodnota nastavená ve vašem uživatelském profilu.
  1. Přidržte tlačítko MENU.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky > Automatická detekce.
  3. Vyberte možnost.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4