Zobrazení předpokládaných závodních časů

Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu (Nastavení uživatelského profilu) a nastavte svůj maximální srdeční tep (Nastavení zón srdečního tepu).

Vaše zařízení používá odhad maximální hodnoty VO2 (Informace o odhadech hodnoty VO2 Max.) a zdroje zveřejněných dat k poskytnutí cílového závodního času na základě vaší momentální formy. Tato projekce rovněž předpokládá, že jste absolvovali náležitý trénink pro tento závod.

POZNÁMKA: Napoprvé se projekce mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik běhů, aby získalo informace o vaší běžecké výkonnosti.
  1. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si zobrazíte doplněk výkonu.
  2. Tlačítkem Start můžete procházet jednotlivé výsledky výkonu.

    Vaše projektované závodní časy se zobrazí pro vzdálenosti 5 km, 10 km, půlmaraton a maraton.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4