Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu

Prostřednictvím účtu Garmin Connect™ si můžete do zařízení fēnix® 5X synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin®. Zařízení tak bude moci přesněji sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete si například zaznamenat jízdu pomocí zařízení Edge® a podrobnosti aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit na zařízení fēnix 5X.

  1. Přidržte tlačítko MENU.
  2. Vyberte možnost Nastavení > Fyziologické metriky > TrueUp.

Když zařízení synchronizujete se smartphonem, nejnovější aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin se zobrazí v zařízení fēnix 5X.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4