Nastavení zón srdečního tepu

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Můžete si nastavit samostatné zóny pro různé sportovní profily, například běh, cyklistiku nebo plavání. Pokud chcete získat nejpřesnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep. Můžete rovněž nastavit každou zónu srdečního tepu a zadat svůj klidový srdeční tep ručně. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí účtu Garmin Connect™.

 1. Přidržte tlačítko MENU.
 2. Vyberte možnost Nastavení > Uživatelský profil > Srdeční tep.
 3. Vyberte možnost Maximální ST a zadejte maximální srdeční tep.

  Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky zaznamenat maximální srdeční tep během aktivity ( Automatická detekce hodnot výkonu).

 4. Vyberte možnost LP > Zadat ručně a zadejte srdeční tep laktátového prahu.

  Můžete také provést řízený test pro určení vašeho laktátového prahu (Laktátový práh). Pomocí funkce Automatická detekce můžete automaticky zaznamenat svůj laktátový práh během aktivity ( Automatická detekce hodnot výkonu).

 5. Vyberte možnost Klidový ST a zadejte klidový srdeční tep.

  Můžete použít průměrnou klidovou hodnotu srdečního tepu změřenou zařízením nebo si nastavit vlastní.

 6. Vyberte možnost Zóny: > Podle.
 7. Vyberte možnost:
  • Pokud vyberete možnost Tepy za minutu, můžete prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.

  • Pokud vyberete možnost %maximálního ST, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.

  • Pokud vyberete možnost %RST, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).

  • Pokud vyberete možnost %LP, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.

 8. Vyberte zónu a zadejte hodnotu pro každou zónu.
 9. Vyberte možnost Přidat srdeční tep pro sport a vyberte profil sportu, pro který chcete přidat samostatnou zónu (volitelné).
 10. Pomocí kroků 3 až 8 můžete přidat další zóny srdečního tepu.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-46975363-04DD-408E-95A7-17D40075FC50 v4