Uw activiteitenprofiel bijwerken

U kunt tien activiteitenprofielen instellen. U kunt uw instellingen en de gegevensvelden voor een bepaalde activiteit of route aanpassen.

 1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
 2. Selecteer een optie:
  • Selecteer een profiel.

  • Selecteer Maak nieuw om een profiel te maken of te kopiëren.

 3. Wijzig zo nodig de naam en kleur voor het profiel.
 4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Gegevens​schermen om de gegevensschermen en gegevensvelden aan te passen (Een gegevensscherm toevoegen).

  • Selecteer Standaardrittype om het bij dit activiteitenprofiel passende type rit in te stellen, zoals rit tussen kantoor en huis.
   TIP: Na een rit die niet bij het profiel past, kunt u het rittype handmatig bijwerken. Nauwkeurige rittypegegevens zijn belangrijk voor het kiezen van fietsvriendelijke routes.
  • Selecteer Segmenten om uw ingeschakelde segmenten weer te geven (Segmenten inschakelen).

  • Selecteer ClimbPro om de ClimbPro functie in te schakelen (ClimbPro gebruiken).

  • Selecteer Waar​schu​wingen om uw trainingswaarschuwingen aan te passen (Waarschuwingen).

  • Selecteer Automatische functies > Auto Lap om in te stellen hoe rondes worden gemarkeerd (Ronden op positie markeren).

  • Selecteer Automatische functies > Autom. slaapstand om in te stellen dat het toestel automatisch in de slaapstand gaat na 5 minuten inactiviteit (Automatische slaapstand gebruiken).

  • Selecteer Automatische functies > Auto Pause om in te stellen wanneer de activiteiten-timer automatisch pauzeert (Auto Pause gebruiken).

  • Selecteer Automatische functies > Auto Scroll om de weergave van de pagina's met trainingsgegevens aan te passen wanneer de activiteiten-timer loopt (Auto Scroll gebruiken).

  • Selecteer Timer start-modus om in te stellen hoe het toestel het begin van een rit detecteert en dat de activiteitentimer automatisch start (De timer automatisch starten).

  • Selecteer Voeding/hydratatie om te kunnen bijhouden hoeveel u eet en drinkt.

  • Selecteer MTB/CX > Reg grit/flow/spr om grit, flow en sprongen te registreren.

  • Selecteer Navigatie > Kaart om de kaartinstellingen aan te passen (Kaartinstellingen).

  • Selecteer Navigatie > Routebepaling om de route-instellingen aan te passen (Route-instellingen).

  • Selecteer Navigatie > Navigatieaanw. om navigatieberichten weer te geven met behulp van een kaartweergave of tekstaanwijzing.

  • Selecteer Navigatie > Waarschuwing scherpe bocht om navigatiewaarschuwingen in te schakelen bij moeilijke bochten.

  • Selecteer GPS-modus om GPS uit te schakelen (Indoortrainingen) of de satellietinstelling te wijzigen (De satellietinstelling wijzigen).

  Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het activiteitenprofiel.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7