Instellingen voor gegevens vastleggen

Selecteer Menusymbool > Systeem > Gege​vens​opslag.

Opslaginterval

Hiermee stelt u in hoe het toestel activiteitgegevens vastlegt. Met de optie Slim legt u belangrijke punten vast waar u van richting bent veranderd of waarop uw snelheid of hartslag is gewijzigd. Met de optie 1 sec legt u elke seconde punten vast. Hiermee ontstaat een zeer gedetailleerd overzicht van uw activiteit, maar de omvang van het opgeslagen activiteitenbestand neemt aanzienlijk toe.

Cadans middelen

Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden weergeeft voor cadansgegevens die optreden als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of vermogen).

Vermogen middelen

Hiermee stelt u in of het toestel nulwaarden meetelt voor vermogensgegevens die optreden als u geen pedaalslagen maakt (Gegevens middelen voor cadans of vermogen).

Registreer HSV

Hiermee worden uw hartslagvariaties tijdens een activiteit vastgelegd.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7