Route-instellingen

Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen, selecteer een profiel en vervolgens Navigatie > Routebepaling.

Trendline™ pop. routing.

Berekent routes op basis van de populairste ritten van Garmin Connect™.

Routemodus

Hiermee stelt u uw transportmiddel in om uw route te optimaliseren.

Berekeningswijze

Hiermee stelt u de methode in waarmee uw route wordt berekend.

Zet vast op weg

Zet het positiepictogram, dat uw positie op de kaart aangeeft, vast op de dichtstbijzijnde weg.

Te vermijden instellen

Hiermee stelt u in welke wegtypen u wilt vermijden.

Herberekenen

Herberekent automatisch de route wanneer u van de route afwijkt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7