Terugkerende waarschuwingen instellen

Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval registreert. U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30 minuten waarschuwt.

  1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Waar​schu​wingen.
  4. Selecteer een waarschuwingstype.
  5. Schakel de waarschuwing in.
  6. Voer een waarde in.
  7. Selecteer Vinkjesymbool.

Telkens als u de opgegeven waarde voor een waarschuwing bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen in- en uitschakelen).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7