Scherminstellingen

Selecteer Menusymbool > Systeem > Scherm.

Auto helderh.

Hiermee wordt automatisch de schermverlichting aangepast op basis van het omgevingslicht.

Helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van de schermverlichting instellen.

Time-out scherm

Hiermee kunt u de tijdsduur instellen voordat de schermverlichting wordt uitgeschakeld.

Kleurmodus

Hiermee stelt u in of het toestel dag- of nachtkleuren weergeeft. U kunt de optie Auto selecteren om het toestel automatisch te laten overschakelen naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Schermafb.

Hiermee kunt u de schermafbeelding van het toestel opslaan.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7