De schermverlichting gebruiken

Tik op het aanraakscherm om de schermverlichting in te schakelen.
OPMERKING: U kunt de time-out voor de schermverlichting aanpassen (Scherminstellingen).
  1. Veeg in het startscherm of een gegevensscherm omlaag vanaf de bovenkant van het scherm.
  2. Selecteer een optie:
    • Als u de helderheid handmatig wilt aanpassen, selecteert u Pictogram Helderheid en gebruikt u de schuifbalk.

    • Als u de helderheid automatisch wilt aanpassen op basis van omgevingslicht, selecteert u Auto.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7