Auto Pause gebruiken

U kunt de functie Auto Pause® gebruiken om de timer automatisch te onderbreken als u stopt met bewegen of wanneer uw snelheid onder de opgegeven waarde komt. Dit is handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen.
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer de timer is gestopt of gepauzeerd.
  1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Automatische functies > Auto Pause.
  4. Selecteer een optie:
    • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te onderbreken wanneer u stopt met bewegen.

    • Selecteer Aangep. snelh. om de timer automatisch te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde waarde komt.

  5. Pas zo nodig optionele tijdgegevensvelden aan (Een gegevensscherm toevoegen).
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7