Smart eet- en drinkwaarschuwingen instellen

Een smart waarschuwing geeft aan dat u op strategische intervallen moet eten of drinken op basis van de huidige fietsomstandigheden. De schattingen van een smart waarschuwing voor een rit zijn gebaseerd op de temperatuur, hoogtewinst, snelheid, duur, hartslag en vermogensgegevens (indien van toepassing).

  1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Waar​schu​wingen.
  4. Selecteer Eet-waarschuwing of Drink-waarschuwing.
  5. Schakel de waarschuwing in.
  6. Selecteer Type > Slim.

Telkens als u de geschatte waarde voor een smart waarschuwing bereikt, wordt een bericht weergegeven. U hoort ook een pieptoon als geluidssignalen zijn ingeschakeld (De toesteltonen in- en uitschakelen).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7