De timer automatisch starten

Met deze functie herkent het toestel automatisch dat er satellietsignalen worden ontvangen en dat de fiets rijdt. De activiteiten-timer wordt gestart of u wordt eraan herinnerd om de activiteiten-timer te starten, zodat uw ritgegevens worden vastgelegd.

  1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
  2. Selecteer een profiel.
  3. Selecteer Timer start-modus.
  4. Selecteer een optie:
    • Selecteer Handmatig en vervolgens Symbool start/stop om de activiteiten-timer te starten.

    • Selecteer Op verzoek om een visuele herinnering te krijgen wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

    • Selecteer Auto om de activiteiten-timer automatisch te starten wanneer u de startmeldingssnelheid bereikt.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7