Kaartinstellingen

Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen, selecteer een profiel en selecteer Navigatie > Kaart.

Kaartthema

Hiermee past u de kaartweergave aan uw rittype aan. (Kaartthema's)

Popularit.kaart

Hiermee markeert u populaire wegen of paden voor uw rittype. Hoe donkerder de weg of het pad, hoe populairder.

Oriëntatie

Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven op de pagina.

Auto.zoom

Hiermee selecteert u automatisch een zoomniveau voor de kaart. Als u Uit selecteert, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Begeleidingstekst

Hiermee stelt u in wanneer afslag-voor-afslag navigatieaanwijzingen worden weergegeven (vereist navigatiekaarten).

Kaartzichtbaarheid

Hiermee kunt u de presentatie van de kaart wijzigen.

Kaartinformatie

Hiermee kunt u de op het toestel geladen kaarten in- of uitschakelen.

Gesch.lijnkleur

Hiermee kunt u de lijnkleur wijzigen van de route die u hebt afgelegd.

Contouren tekenen

Hiermee worden contourlijnen op de kaart weergegeven of verborgen.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7