Uw ANT‍+ indoortrainer koppelen

  1. Breng het toestel binnen 3 m (10 ft.) van de ANT‍+® indoortrainer.
  2. Selecteer Training > Indoortrainer > Koppel ANT+ trainer.
  3. Selecteer de indoortrainer om deze met uw toestel te koppelen.
  4. Selecteer Voeg toe.

    Zodra de indoortrainer met uw toestel is gekoppeld, wordt de indoortrainer weergegeven als aangesloten sensor. U kunt uw gegevensvelden aanpassen om sensorgegevens weer te geven.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7