Ronden op positie markeren

Met de functie Auto Lap® kunt u de ronde automatisch markeren op een bepaalde positie. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld na een lange klim of na een sprint). Tijdens een koers kunt u de functie Op positie gebruiken om een ronde te starten bij alle rondeposities die voor de koers zijn vastgelegd.

 1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
 2. Selecteer een profiel.
 3. Selecteer Automatische functies > Auto Lap > Auto Lap-trigger > Op positie > Ronde bij.
 4. Selecteer een optie:
  • Selecteer Alleen drukken ronde om de rondeteller te activeren telkens als u Rondesymbool selecteert en telkens als u een van deze locaties opnieuw passeert.

  • Selecteer Start & ronde om de rondeteller te activeren op de GPS-locatie waar u Symbool start/stop selecteert en op elke locatie tijdens de rit waar u Rondesymbool selecteert.

  • Selecteer Markeer en ronde om de rondeteller te activeren op een specifieke GPS-locatie die u vóór de rit hebt gemarkeerd en bovendien op elke locatie tijdens de rit wanneer u Rondesymbool selecteert.

 5. Pas zo nodig de rondegegevensvelden aan (Een gegevensscherm toevoegen).
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7