Een gegevensscherm bewerken

 1. Selecteer Menusymbool > Activiteitenprofielen.
 2. Selecteer een profiel.
 3. Selecteer Gegevens​schermen.
 4. Selecteer een gegevensscherm.
 5. Selecteer Ind. en geg.velden.
 6. Veeg naar links of rechts om de lay-out te wijzigen.
 7. Selecteer Symbool pijl naar rechts.
 8. Selecteer een optie.
  • Tik op een gegevensveld en tik dan op een ander gegevensveld om de volgorde te wijzigen.

  • Tik tweemaal op een gegevensveld om het te wijzigen.

 9. Selecteer Vinkjesymbool.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7