Gegevensvelden

Voor sommige gegevensvelden hebt u optionele accessoires nodig om de gegevens weer te geven.

% FTP

Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP).

% hartslagreserve

Het percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag).

% maximale hartslag

Het percentage van maximale hartslag.

% maximale hartslag ronde

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige ronde.

10s verm

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen.

10s Watt/kg

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

30 s VAM

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de gemiddelde stijgsnelheid.

30s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen.

30s Watt/kg

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

3s vermogen

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.

3s Watt/kg

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen in watt per kilogram.

60 s flow

Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de flowscore.

60 s grit

Het voortschrijdend gemiddelde (60 seconden) van de gritscore.

Ademhalings​ritme

Uw ademhalingsritme in ademhalingen per minuut (brpm).

Aeroob trainingseffect

De impact van de huidige activiteit op uw aerobe conditie.

Afstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.

Afstand koerspunt

De resterende afstand tot het volgende punt in de koers.

Afstand te gaan

De resterende afstand tijdens een workout of koers als u een afstandsdoel hebt opgegeven.

Afstand tot bestemming

De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand tot volgende

De resterende afstand tot het volgende waypoint op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand voor

De afstand voor of achter de Virtual Partner®.

Anaeroob trainingseffect

De impact van de huidige activiteit op uw anaerobe conditie.

Assistentiemodus

De huidige eBike assistentiemodus.

Balans

De huidige vermogensbalans links/rechts.

Balans 10s

Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans 30s

Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Balans 3s

Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van de vermogensbalans links/rechts.

Batterijniveau

De resterende batterijvoeding.

Batterijstatus

Het resterende batterijvermogen van een fietslamp-accessoire.

Batterij versnelling

De batterijstatus van een versnellingspositiesensor.

Bestemmings​locatie

Het laatste punt in een route of koers.

Cadans

Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.

Cadansgrafiek

Een lijndiagram dat uw cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Calorieën

De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

Calorieën te gaan

De resterende hoeveelheid calorieën tijdens een workout als u een calorieëndoel hebt opgegeven.

Di2 batterijniveau

De resterende batterijspanning van een Di2 sensor.

Di2 schakelmodus

De huidige schakelmodus van een Di2 sensor.

Doel

Het doel voor de workoutstap tijdens de workout.

Doelvermog.

Het geleverde doelvermogen tijdens een activiteit.

Duur

De resterende tijd voor de huidige workoutstap.

Duur

De verstreken tijd voor de huidige workoutstap.

eBike batterij

De resterende batterijspanning van een eBike.

Effectiviteit van draaimoment

Meting van de pedaalslagen-efficiëntie van een gebruiker.

EPOC

De hoeveelheid verhoogd zuurstofgebruik na inspanning (EPOC) voor de huidige activiteit. EPOC geeft aan hoe zwaar uw workout is.

ETA bij volgende

Het geschatte tijdstip waarop u het volgende waypoint op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het waypoint). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA op bestemming

Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Flow

De meting van hoe consistent u de snelheid en soepelheid in bochten in de huidige activiteit handhaaft.

Gem. %HSR

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige activiteit.

Gem. % max. hartslag

Het gemiddelde percentage van de maximale hartslag voor de huidige activiteit.

Gem. cadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gem. piek-verm.fase links

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Gem. piekverm.fase r.

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Gem. PMO

De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige activiteit.

Gem. snelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.

Gem. verm.

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Gem. verm.fase links

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige activiteit.

Gem. verm.fase rechts

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige activiteit.

Gem balans

De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige activiteit.

Gemiddelde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

Gemiddelde VAM

De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.

Gemiddelde watt/kg

Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Gem rndtijd

De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

GPS-signaalsterkte

De sterkte van het signaal van de GPS-satelliet.

Gradiënt

De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.

Grafiek HS-zone

Een lijndiagram dat uw huidige hartslagzone (1-5) weergeeft.

Grit

De meting van de moeilijkheidsgraad voor de huidige activiteit op basis van hoogte, helling en snelle richtingsveranderingen.

Hartslag

Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Hartslagen te gaan

Geeft tijdens een workout aan hoeveel slagen u boven of onder uw hartslagdoelstelling zit.

Hartslaggrafiek

Een lijndiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Hartslagzone

Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

Herhalingen te gaan

Het resterende aantal herhalingen tijdens een workout.

Hoogte

De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

Hoogtegrafiek

Een lijndiagram dat uw huidige hoogte, totale stijging en totale daling voor de huidige activiteit weergeeft.

Indoortrainer-weerstand

Het weerstandsniveau van een indoor trainer.

Intensity Factor

De Intensity Factor™ voor de huidige activiteit.

Kilojoules

De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.

Kilometerteller

Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

Laatste rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de laatste voltooide ronde.

Laatste ronde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondesnelheid

De gemiddelde snelheid voor de laatste voltooide ronde.

Laatste rondetijd

De stopwatchtijd voor de laatste voltooide ronde.

Lichtmodus

De configuratiemodus van het lichtnetwerk.

Locatie volgende punt

Het volgende punt in een route of koers.

Maximale snelheid

De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.

Maximum vermogen

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Max verm rnd

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Normalized Power

De Normalized Power™ voor de huidige activiteit.

NP laatste ronde

Het gemiddelde Normalized Power van de laatste voltooide ronde.

NP van ronde

Het gemiddelde Normalized Power van de huidige ronde.

Pedaalmidden-offset

Pedaalmidden-offset. Pedaalmidden-offset is de locatie op het pedaaloppervlak waarop kracht wordt uitgeoefend.

Pedaalsoepelheid

De meting van de krachtverdeling op de pedalen bij iedere pedaalslag door een gebruiker.

Piekverm.fase links

De huidige piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Piekverm.fase rechts

De huidige piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen. Piekvermogensfase is het hoekgebied waarover de fietser het piekgedeelte van de aandrijfkracht uitoefent.

Piekverm.fase ronde links

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Piekverm.fase ronde rechts

De gemiddelde piekvermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Prestatieconditie

De score voor de prestatieconditie is een real-time meting van uw prestatievermogen.

Reisafstand

De geschatte afstand die u kunt afleggen op basis van de huidige eBike instellingen en de resterende batterijstroom.

Resterende stijging

De resterende stijging tijdens een workout of koers als u een hoogtedoel hebt opgegeven.

Richting

De richting waarin u zich verplaatst.

Ronde %HSR

Het gemiddelde percentage van de hartslagreserve (maximale hartslag minus rusthartslag) voor de huidige ronde.

Rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Rondebalans

De gemiddelde vermogensbalans links/rechts voor de huidige ronde.

Rondecadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Ronde flow

De totale flowscore voor de huidige ronde.

Ronde grit

De totale gritscore voor de huidige ronde.

Ronde hartslag

De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

Ronden

Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Ronde PMO

De gemiddelde pedaalmidden-offset voor de huidige ronde.

Rondesnelh.

De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Rondetijd

De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Rondetijd staand

De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Rondetijd zittend

De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige ronde.

Ronde-VAM

De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige ronde.

Ronde watt/kg

Het gemiddelde uitgangsvermogen in watt per kilogram voor de huidige ronde.

Schakeladvies

Het advies om op basis van uw huidige inspanning door of terug te schakelen. Uw eBike moet in de handmatige schakelmodus staan.

Snelheid

De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Snelheidgraf.

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.

Snelheidsgrafiek

Een lijndiagram dat uw snelheid voor de huidige activiteit weergeeft.

Staafgrafiek hartslag

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale hartslagwaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Staafgrafiek vermogen

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale geleverde vermogen voor de huidige activiteit weergeeft.

Staafgrf cad

Een staafdiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale cadanswaarden voor de huidige activiteit weergeeft.

Status bundelhoek

De modus van de koplampbundel.

Stijging naar volg. koersp.

De resterende stijging tot het volgende punt in de koers.

Temperatuur

De temperatuur van de lucht. Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de temperatuursensor.

Tijd

De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd in zone

De tijd verstreken in elke hartslag- of vermogenszone.

Tijd staand

De tijd dat u staand op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Tijd te gaan

De resterende tijd tijdens een workout of koers als u een tijdsdoel hebt opgegeven.

Tijd tot bestemming

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volg.

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende waypoint op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd voor

De tijd voor of achter de Virtual Partner.

Tijd zittend

De tijd dat u zittend op de pedalen hebt getrapt voor de huidige activiteit.

Timer

De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Totale daling

De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Totale stijging

De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

TSS

De Training Stress Score™ voor de huidige activiteit.

VAM

De gemiddelde stijgsnelheid voor de huidige activiteit.

Verbonden lampen

Het aantal verbonden lampen.

Verm.fase ronde links

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het linkerbeen voor de huidige ronde.

Verm.fase ronde rechts

De gemiddelde vermogensfasehoek voor het rechterbeen voor de huidige ronde.

Verm. r.

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Verm ltst rnd

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de laatste voltooide ronde.

Vermog.graf.

Een lijndiagram dat uw huidige, gemiddelde en maximale geleverde vermogen voor de huidige activiteit weergeeft.

Vermog.zone

Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw FTP of aangepaste instellingen.

Vermogen

Het huidige uitgangsvermogen in watt. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele vermogensmeter.

Vermogensfase links

De huidige vermogensfasehoek voor het linkerbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Vermogensfase rechts

De huidige vermogensfasehoek voor het rechterbeen. Vermogensfase is het pedaalslaggebied waar positief vermogen wordt geproduceerd.

Versn.combo

De huidige versnellingscombinatie van een versnellingspositiesensor.

Versnell.ratio

Het aantal tanden op de voorste en achterste fietsversnellingen, zoals gedetecteerd door een versnellingspositiesensor.

Versnelling achter

De achterste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Versnellingen

De voorste en achterste fietsversnellingen van een versnellingspositiesensor.

Versnelling voor

De voorste fietsversnelling van een versnellingspositiesensor.

Verstreken tijd

De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Watt/kg

De hoeveelheid uitgangsvermogen in watt per kilogram.

Workoutstap

De huidige stap van het totale aantal stappen waaruit een workout is opgebouwd.

Workoutvergelijking

Een grafiek waarin uw huidige inspanning wordt vergeleken met het workoutdoel.

Zon onder

Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op

Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E907C1CF-6838-46D3-9F29-C1522BCEA3BC v7