Høydemålerinnstillinger

Hold inne MENU, og velg Sensorer og tilbehør > Høyde​måler.

Kalibrer

Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt.

Automatisk kalibrering

Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du bruker satellittsystemer.

Sensormodus

Angir modus for sensoren. Alternativet Auto følger bevegelsene dine i henhold til både høydemåler og barometer. Du kan bruke alternativet Bare høydemåler når aktiviteten omfatter endringer i høyde over havet, eller Kun barometer når aktiviteten ikke gjør det.

Høyde

Angir måleenheter som brukes for høyde.

GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92 v7
September 2023