תכונות קישוריות של הטלפון

תכונות של קישוריות טלפון זמינות עבור שעון Instinct® כשאתה משייך אותו באמצעות היישום Garmin Connect™ (שיוך הטלפון שלך).

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
ספטמבר 2023