הגדרות מערכת

לחץ לחיצה ארוכה על MENU ובחר מערכת.

שפה

הגדרת השפה המוצגת בשעון.

שעה

כוונון הגדרות הזמן (הגדרות זמן)‏.

תאורה אחורית

כוונון הגדרות המסך (שינוי הגדרות המסך).

לוויינים

הגדרת מערכת הלוויין שתשמש כברירת מחדל עבור פעילויות. אם יש צורך בכך, ניתן להתאים אישית את הגדרת הלוויין עבור כל פעילות activity (הגדרות לוויין.).

צליל ורטט

הגדרת צלילי השעון, כגון צלילי לחצנים, התראות ורטט.

מצב שינה

הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את שעות השינה והעדפות מצב השינה שלך (התאמה אישית של מצב שינה).

נא לא להפריע

הגדרה זו מאפשרת לך להפעיל את המצב נא לא להפריע. באפשרותך לערוך את ההעדפות שלך עבור המסך, ההודעות, ההתראות ומחוות פרק כף היד.

הגדר מקשים

הגדרה זו מאפשרת לך להקצות קיצורים ללחצנים (התאמה אישית של מקשי הקיצור).

נעילה אוטומטית

מאפשר לך לנעול את הלחצנים אוטומטית כדי למנוע לחיצות לא מכוונות על לחצנים. השתמש באפשרות בזמן פעילות כדי לנעול את הלחצנים במהלך פעילות מתוזמנת. השתמש באפשרות שימוש כללי כדי לנעול את הלחצנים בזמן שאתה לא מתעד פעילות מתוזמנת.

תבנית

הגדרת העדפות תבנית כלליות, כגון יחידות המידה, הקצב והמהירות המוצגים במהלך פעילויות, תחילת השבוע, ותבנית מיקום גיאוגרפי ואפשרויות נתונים (שינוי יחידות המידה).

מצב ביצועים

הפעלת תכונת תנאי הביצועים במהלך פעילות (מצב ביצועים).

הקלטת נתונים

הגדרת האופן שבו השעון מתעד נתוני פעילות. האפשרות להקלטה חכם (ברירת המחדל) מאפשרת הקלטות ממושכות יותר של פעילויות. האפשרות להקלטה של כל שנייה מספקת תיעודים מפורטים יותר של פעילויות, אך ייתכן שלא ניתן יהיה להקליט באמצעותה פעילויות שלמות הנמשכות לפרקי זמן ארוכים יותר.

מצב USB

הגדרת השעון כך שישתמש במצב אחסון בנפח גדול או במצב Garmin® בעת חיבור למחשב.

אפס

אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות (איפוס כל הגדרות ברירת המחדל).

עדכון תוכנה

מאפשר לך להתקין עדכוני תוכנה שהורדו או להפעיל עדכונים אוטומטיים (עדכוני מוצרים).

אודות

הצגת ההתקן, התוכנה, הרישיון ופרטי התקינה.

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
ספטמבר 2023