הגדרות בריאות ואיכות חיים

לחץ לחיצה ממושכת על MENU, ובחר בריאות ורווחה.

דופק

מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות חיישן הדופת (הגדרות צמיד חיישן דופק).

מצב אוק' דופק

מאפשר לבחור מצב אוקסימטר דופק (הגדרת המצב של אוקסימטר דופק).

התראת תזוזה

מפעיל או משבית את התכונה התראת תזוזה (שימוש בהתראת התנועה).

התראות יעד

להפעלה וכיבוי של התראות יעדים, או כיבוי התראות היעדים רק במהלך פעילויות. התראות יעדים מופיעות עבור יעד הצעדים היומי, מספר הקומות היומי, יעד הטיפוס ויעד העצימות השבועי בדקות.

Move IQ

להפעלה וכיבוי של אירועי Garmin Move IQ™. כאשר התנועות שלך תואמות לדפוסי אימון מוכרים, התכונה Garmin Move IQ מזהה באופן אוטומטי את האירוע ומציגה אותו בציר הזמן. אירועי Garmin Move IQ מציגים את סוג הפעילות ואת משך הפעילות, אבל הפרטים הללו לא מופיעים ברשימת הפעילויות או בהזנת החדשות. להרחבת הפירוט ולשיפור הדיוק, ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן בהתקן.

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
ספטמבר 2023