הגדרות ניהול החשמל

לחץ ממושכות על MENU ובחר ניהול החשמל.

חיסכון בסוללה

מאפשר התאמה אישית של הגדרות מערכת כדי להאריך את חיי הסוללה במצב שעון (התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה).

מצבי הפעלה

מאפשר התאמה אישית של הגדרות מערכת, הגדרות פעילות והגדרות GPS כדי להאריך את חיי הסוללה במהלך פעילות (התאמה אישית של מצבי הפעלה).

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
ספטמבר 2023