Applied Ballistics

אזהרה

התכונה Applied Ballistics נועדה לספק פתרונות גובה והיסט רוח מדויקים על בסיס פרופילי רובה וכדור ומדידות של התנאים הנוכחיים בלבד. התנאים עשויים להשתנות במהירות, כתלות בסביבתך. שינויים בתנאי הסביבה, כגון משבי רוח ורוח הנושבת נגד כיוון המטווח, עלולים להשפיע על דיוק הירי. פתרונות גובה ורוח הם הצעות המבוססות רק על המידע שהזנת אל התכונה. בצע מדידות בתדירות גבוהה ובזהירות, והנח למדידות להתייצב אחרי שינויים מהותיים בתנאי הסביבה. תמיד השאר מרווח ביטחון למקרה של שינוי בתנאי הסביבה וטעויות מדידה.

אזהרה

תמיד הבן את המטרה שלך ומה שמאחוריה בטרם תירה. אי לקיחה בחשבון של סיבת היריה עלולה לגרום לפגיעה ברכוש, פציעה או מוות.

הערה: תכונה זו זמינה רק בדגמי Instinct® 2X Solar - Tactical Edition.

התכונה Applied Ballistics® מציעה פתרונות כוונת מותאמים אישית לירי ארוך טווח בהתבסס על מאפייני הרובה, מאפייני הקליע ותנאים סביבתיים שונים. באפשרותך להזין פרמטרים כמו רוח, טמפרטורה, לחות, טווח וכיוון הירי.

תכונה זו מספקת את המידע הדרוש לך כדי לירות קליעים ארוכי טווח, כולל פיצוי באמצעות הגבהה, היסט הרוח וזמן הטיסה. היא כוללת גם מודלי גרירה מותאמים אישית, עבור סוג הקליע שלך. לפרטים נוספים על תכונה זו, עבור אל appliedballisticsllc.com. אפשר לעיין Applied Ballistics מילון מונחים כדי לקבל תיאורים של המונחים ושדות הנתונים.

הערה: ייתכן שיש צורך לשדרג את המפענח הבליסטי ביישום AB Synapse - Garmin כדי לקבל גישה לכל Applied Ballistics התכונות (היישום AB Synapse - Garmin).
GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v6
ספטמבר 2023