Přidání vlastní aktivity

Můžete si vytvořit vlastní aktivitu a přidat ji do seznamu aktivit.

  1. Stiskněte tlačítko.
  2. Vyberte možnost Symbol další aktivity > Symbol plus > Vytvořit.
  3. Vyberte typ aktivity.
  4. V případě potřeby upravte nastavení aplikace aktivity (Nastavení aktivit a aplikací).
  5. Po dokončení úprav vyberte možnost Hotovo.
  6. Vyberte možnost:
    • Chcete-li přidat aktivitu na seznam oblíbených, vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.

    • Chcete-li přidat aktivitu na rozšířený seznam Symbol další aktivity, vyberte možnost Symbol X.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4