Jdeme si zaplavat

POZNÁMKA: Údaje srdečního tepu nejsou během plavání k dispozici.
 1. Stiskněte tlačítko tlačítko.
 2. Vyberte možnost Plav. v baz..
 3. Vyberte velikost bazénu nebo zadejte vlastní velikost.
 4. Stisknutím tlačítko spusťte stopky aktivity.

  Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží časovač aktivity.

 5. Zahajte aktivitu.

  Zařízení automaticky zaznamená intervaly a délky plavání.

 6. Když odpočíváte, stiskněte tlačítko.

  Barvy na displeji se upraví a zobrazí se obrazovka odpočinku.

 7. Stisknutím tlačítko časovač restartujete.
 8. Po dokončení aktivity časovač přidržením tlačítko zastavíte a opětovným přidržením tlačítko aktivitu uložíte.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4