Záznam aktivity silového tréninku

Během aktivity silového tréninku si můžete zaznamenat jednotlivé sady. Za sadu se považuje několik opakování stejného pohybu.

 1. Stiskněte tlačítko.
 2. Vyberte možnost Síla.
 3. Stisknutím tlačítko zařízení spustíte časovač aktivity.
 4. Zacvičte si svoji první sadu.

  Zařízení zaznamená počet opakování. Počet opakování se zobrazí, když dokončíte alespoň šest opakování.

  TIP: Zařízení dokáže v každé sadě počítat opakování pouze jednoho pohybu. Chcete-li změnit pohyb, dokončete sadu a začněte novou.
 5. Sadu dokončíte dvojitým poklepáním na dotykový displej zařízení.

  Hodinky zobrazí celkový počet opakování v dané sadě. Po několika sekundách se zobrazí časovač přestávky.

 6. Pokud chcete upravit počet opakování, přidržte dotyková obrazovka a zvolte možnost Upravit poslední sadu.
 7. Až si odpočinete, dvojitým poklepáním na dotykovou obrazovku spusťte další sadu.
 8. Opakujte postup pro každou sadu silového tréninku, dokud celé cvičení nedokončíte.
 9. Po dokončení poslední sady zastavíte časovač stisknutím tlačítko.
 10. Aktivitu ukončíte a uložíte volbou možnosti Hotovo > Symbol zaškrtnutí.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4