Historie

Zařízení ukládá až 14 dnů údajů o sledování aktivity a srdečním tepu a až sedm aktivit s měřením času. Posledních sedm aktivit s měřením času si můžete ve svém zařízení zobrazit. Když data ze zařízení synchronizujete, můžete si v účtu Garmin Connect™ zobrazit neomezené množství aktivit, dat o sledování aktivity a údajů o srdečním tepu (Používání aplikace Garmin Connect) (Používání aplikace Garmin Connect v počítači).

Když se paměť zařízení zaplní, nejstarší data se přepíší.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4