Ikony

Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen.

Symbol stavu GPS

Stav GPS

Symbol Bluetooth

Stav připojení smartphonu

Symbol srdečního tepu

Stav snímače srdečního tepu

Symbol nožního snímače

Stav nožního snímače

Symbol LiveTrack

Stav LiveTrack

Symbol snímače rychlosti a kadence

Stav snímače rychlosti a kadence

Symbol cyklosvětla

Stav cyklosvětla Varia™

Symbol cykloradaru

Stav cykloradaru Varia

Symbol snímače teploty

tempe™Stav snímače

VIRB

VIRB®Stav kamery

Symbol budíku

Stav budíku vívoactive® 3

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4