Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

VAROVÁNÍ

Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4