Přehled zařízení


Čelní a boční pohled na zařízení s popisky
Popisek číslo jedna Dotyková obrazovka

Posunutím prstu nahoru nebo dolů můžete procházet doplňky, funkce nebo menu.

Klepnutím vyberete požadovanou možnost.

Posunutím prstu doprava se vrátíte na předchozí obrazovku.

Posunutím prstu doprava během aktivity si zobrazíte obrazovku hodinek a doplňky.

Dvojitým klepnutím v průběhu aktivity označíte nový okruh, spustíte novou sadu opakování nebo přejdete k další fázi tréninku.

Podržením zobrazíte menu nastavení zařízení a volby pro aktuální obrazovku.

Popisek číslo dva Tlačítko

Podržením tlačítka zapnete zařízení.

Podržením tlačítka zobrazíte menu ovládacích prvků, včetně napájení zařízení.

Stisknutím se z libovolné stránky vrátíte k zobrazení hodin (nelze použít během aktivity).

Stisknutím v průběhu aktivity danou aktivitu pozastavíte.

Popisek číslo tři Ovládání Side Swipe™

Posunutím prstu nahoru nebo dolů podél strukturované oblasti můžete procházet doplňky, datové obrazovky nebo menu.

Když se objeví pole s tlačítky + a -, posunutím prstu nahoru nebo dolů zvýšíte nebo snížíte hodnotu v poli.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4