Kalibrace vzdálenosti běhu na pásu

Chcete-li zaznamenávat běh na běžeckém pásu s větší přesností, můžete vzdálenost po uběhnutí alespoň 1,5 km (1 míle) na běžeckém pásu nakalibrovat. Pokud používáte různé běžecké pásy, můžete vzdálenost po dokončení běhu na každém pásu překalibrovat ručně.

 1. Začněte s aktivitou na běžeckém pásu (Spuštění aktivity).
 2. Pokračujte v běhu na běžeckém pásu, dokud zařízení vívoactive® 3 nezaznamená alespoň 1,5 km (1 míli).
 3. Po dokončení běhu stiskněte tlačítko a vyberte možnost Hotovo.
 4. Vyberte možnost:
  • Chcete-li vzdálenost běhu na pásu nakalibrovat poprvé, vyberte možnost Symbol zaškrtnutí.

   Zařízení vás vyzve k dokončení kalibrace.

  • Chcete-li po provedení první kalibrace vzdálenost běhu na pásu překalibrovat ručně, vyberte možnost Symbol menu > Kalibrovat.

 5. Zkontrolujte na displeji pásu uběhnutou vzdálenost a zadejte tuto hodnotu do zařízení.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4