Spuštění aktivity

Při spuštění aktivity se funkce GPS automaticky zapne (v případě potřeby).

 1. Stiskněte tlačítko tlačítko.
 2. Pokud začínáte aktivitu vůbec poprvé, zaškrtněte políčko vedle každé aktivity, kterou chcete zařadit mezi své oblíbené, a vyberte možnost Hotovo.
 3. Vyberte možnost:
  • Vyberte aktivitu ze seznamu oblíbených.

  • Vyberte možnost Symbol další aktivity a vyberte aktivitu z rozšířené nabídky.

 4. Vyžaduje-li aktivita signál GPS, vyjděte ven na místo, kde budete mít jasný výhled na nebe.
  TIP: Pokud se ikona Symbol stavu GPS zobrazuje na šedém pozadí, aktivita signál GPS nevyžaduje.
 5. Vyčkejte, až se na obrazovce objeví text Připraveno.

  Zařízení je připraveno v okamžiku, kdy začne sledovat váš srdeční tep, zachytí signál GPS (je-li vyžadován) a připojí se ke všem požadovaným snímačům.

 6. Stisknutím tlačítko spusťte stopky aktivity.

  Zařízení zaznamenává data aktivity pouze tehdy, pokud běží časovač aktivity.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4