Datová pole

Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat příslušenství ANT‍+®.

%maximální ST

Procento maximálního srdečního tepu.

% maximální ST okruhu

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.

24hodinová – maximální

Maximální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

24hodinová – minimální

Minimální teplota zaznamenaná za posledních 24 hodin.

Čas intervalu

Čas změřený stopkami pro aktuální interval.

Čas okruhu

Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.

Čas posledního okruhu

Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.

Čas v zóně

Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Celkový sestup

Celkové převýšení překonané při sestupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

Celkový výstup

Celkové převýšení překonané při výstupu během aktivity nebo od posledního vynulování.

Délka okruhu

Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.

Délka posledního okruhu

Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.

Délky

Počet délek bazénu dokončených během aktuální aktivity.

Délky intervalu

Počet délek bazénu dokončených během aktuálního intervalu.

Hodiny

Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).

Kadence

Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálů. Aby bylo možné tato data zobrazit, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.

Kadence

Běh. Počet kroků za minutu (pravá i levá).

Kadence okruhu

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence okruhu

Běh. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Kadence pos okruhu

Jízda na kole. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kadence pos okruhu

Běh. Průměrná kadence pro poslední dokončený okruh.

Kalorie (kcal)

Celkový počet spálených kalorií.

Kroky

Celkový počet kroků během aktuální aktivity.

Kroky na okruh

Celkový počet kroků během aktuálního okruhu.

Max. rychlost

Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.

Nadmořská výška

Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.

Okruhy

Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.

Patra za minutu

Celkový počet vystoupaných pater za minutu.

Počet záběrů v intervalu

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuálního intervalu.

Poslední délka SWOLF

Hodnocení SWOLF pro poslední dokončenou délku bazénu.

Prům. vertikální rychlost 30 s

30sekundový průměr pohybu vertikální rychlosti.

Průměrná kadence

Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná kadence

Běh. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost

Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.

Průměrná rychlost záběrů

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během aktuální aktivity.

Průměrná vzdálenost / záběr

Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuální aktivity.

Průměrné tempo

Průměrné tempo pro aktuální aktivitu.

Průměrné tempo 500 m

Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální aktivitu.

Průměrný čas okruhu

Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.

Průměrný počet záběrů / délka

Průměrný počet záběrů na délku během aktuální aktivity.

Průměrný ST

Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.

Průměrný ST %maximální

Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.

Průměrný SWOLF

Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální aktivitu. Hodnocení SWOLF je součet času jedné délky a počtu záběrů na délku (Plavecká terminologie).

Rychl. záb. v posl. interv.

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během posledního dokončeného intervalu.

Rychlost

Aktuální cestovní rychlost.

Rychlost okruhu

Průměrná rychlost pro aktuální okruh.

Rychlost PO

Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.

Rychlost záběrů

Počet záběrů za minutu (Z/M).

Rychlost záběrů poslední délky

Průměrný počet záběrů za minutu (Z/M) během poslední dokončené délky bazénu.

Sestoupaná patra

Celkový počet sestoupaných pater za den.

Směr pohybu

Směr, kterým se pohybujete.

Srdeční tep

Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (bpm). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu snímači srdečního tepu.

ST okruhu

Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.

Stopky

Čas změřený stopkami pro aktuální aktivitu.

SWOLF intervalu

Průměrné hodnocení SWOLF pro aktuální interval.

Tempo

Aktuální tempo

Tempo 500 m

Aktuální tempo veslování na 500 metrů.

Tempo 500 m okruhu

Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro aktuální okruh.

Tempo 500 m posl. okruhu

Průměrné tempo veslování na 500 metrů pro poslední okruh.

Tempo intervalu

Průměrné tempo pro aktuální interval.

Tempo okruhu

Průměrné tempo pro aktuální okruh.

Tempo posl. okruhu

Průměrné tempo pro poslední dokončený okruh.

Tempo poslední délky

Průměrné tempo pro poslední dokončenou délku bazénu.

Teplota

Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.

Uplynulý čas

Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte odpočet a poběžíte 10 minut, poté odpočet na 5 minut zastavíte, poté odpočet znovu spustíte a poběžíte 20 minut, bude váš uplynulý čas 35 minut.

Vertikální rychlost

Rychlost stoupání a sestupu v čase.

Východ slunce

Čas východu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Vystoupaná patra

Celkový počet vystoupaných pater za den.

Vzdál. posl. intervalu / záběr

Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během posledního dokončeného intervalu.

Vzdálenost

Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.

Vzdálenost/záběr

Vzdálenost uplavaná za jeden záběr.

Vzdálenost pro interval

Vzdálenost uražená pro aktuální interval.

Vzdálenost záběru v intervalu

Průměrná vzdálenost uplavaná za jeden záběr během aktuálního intervalu.

Záběry

Celkový počet záběrů pro aktuální aktivitu.

Záběry poslední délky

Celkový počet záběrů pro poslední dokončenou délku bazénu.

Záběry v intervalu

Celkový počet záběrů pro aktuální interval.

Záběry v intervalu /délka

Průměrný počet záběrů na délku během aktuálního intervalu.

Záběry v posl. intervalu

Celkový počet záběrů pro poslední dokončený interval.

Západ slunce

Čas západu Slunce určený podle vaší pozice GPS.

Zóna ST

Aktuální rozsah srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-CBB70FF2-CB51-489C-8F5F-CEF2CE0BEC1E v4